Ramie pomiarowe do pomiarów przestrzennych

Główne zastosowania ramienia to:

  • kontrola jakości;
  • pomiar geometrii produkcji;
  • inżynieria wsteczna (reverse engineering);
  • pomiary dla pobierania punktów i krzywych;
  • laserowe skanowanie obiektów;
  • inspekcja;
  • metrologia.

Oferowane rozwiązanie współpracuje bezpośrednio z następującym oprogramowaniem:

CappsNT, ACT-WELD, AlphaCAM, TopSolid, Autocad, DezignWorks, MasterCAM, CopyCAD, PowerInspect, PowerShape, Iso CNC, BacesCAD, BacesSw, Geomagic Studio, Geomagic Quality, Polyworks, Inca, Rapidform, Tangram, Polygonia, Rhinoceros, MegaCAD, Metrolog, Microlog, Arco, Surfer-NT, Spatial Analyser, ScanTools, HandyCUT, HandySCAN, Punch Software, Inspect 3D, Inspect CAD, ROBOmove, Pegasus, Robovis, SL 3D, 3D Reshaper, TezetCAD, Cadkey, Verisurf.

Precyzja ramienia  podawana jest po testach wolumetrycznych i z zachowaniem standardu 2sigma. Oznacza to, że w praktyce większość pomiarów będzie znacznie dokładniejszych, niż granica toleracji, a tylko w niewielkim ich ułamku będą się one zbliżały do skrajnych wartości. Np. ramię 6-osiowe z końcówką dotykową ma zadeklarowaną precyzję wolumetryczną 0.044 mm, a zdecydowana większość pomiarów mieści się w granicy 0.029 mm.